Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 1. Буклет
 2. Бакалавр
 3. Бакалавр (на 3 курс на базі ОКР молодшого спеціаліста)
 4. Презентація

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

Освітній рівень: бакалавр

Термін навчання: 4 роки

Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Фахівець з інформаційних технологій.

 

Компетенції:

 • Технології програмування;
 • Експлуатація комп’ютерних мереж;
 • Розробка автоматизованих систем управління виробництвом;
 • Розробка автоматизованих систем управління науковими дослідженнями;
 • Розробка та впровадження інформаційних систем;
 • Економіко-математичне моделювання.

 

Практичні уміння:

 • Організація автоматизованих виробничих ліній;
 • Розробка програмно-апаратних комплексів широкої сфери застосування;
 • Розробка автоматизованих систем управління процесами та пристроями;
 • Здійснення планування виробничої діяльності;
 • Створення нових програмних продуктів та налагодження готових розробок;
 • Розробка систем моделей для вивчення технологічних процесів та явищ.

 

Майбутні професії:

 • Керівник малого підприємства;
 • Розробник компютерних програм;
 • Керівник підозділу компютерних послуг;
 • Інженер із впровадження нової техніки та технологій;
 • Інженер з організації керування виробництвом;
 • Адміністратор баз даних.

 

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти:

українська мова і література – 0,2 (мінімальний бал – 100)

математика – 0,45 (мінімальний бал – 100)

фізика або іноземна мова – 0,2 (мінімальний бал – 100)

атестат – 0,1

підготовчі курси університету – 0,05

 

Ліцензований обсяг:

 • денна форма навчання - 40 осіб
 • заочна форма навчання - 40 осіб

 

Вартість навчання:

 • денна форма навчання у 2017 р. - 12150 грн./рік
 • заочна форма навчання у 2017 р. - 7290 грн./рік

 

Напрям підготовки: 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

Освітній ступінь: бакалавр (вступ на третій курс на базі ОКР молодшого спеціаліста)

Термін навчання: 2 роки

Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Фахівець з інформаційних технологій.

 

Компетенції:

 • Технології програмування;
 • Експлуатація комп’ютерних мереж;
 • Розробка автоматизованих систем управління виробництвом;
 • Розробка автоматизованих систем управління науковими дослідженнями;
 • Розробка та впровадження інформаційних систем;
 • Економіко-математичне моделювання.

 

Практичні уміння:

 • Організація автоматизованих виробничих ліній;
 • Розробка програмно-апаратних комплексів широкої сфери застосування;
 • Розробка автоматизованих систем управління процесами та пристроями;
 • Здійснення планування виробничої діяльності;
 • Створення нових програмних продуктів та налагодження готових розробок;
 • Розробка систем моделей для вивчення технологічних процесів та явищ.

 

Майбутні професії:

 • Керівник малого підприємства;
 • Розробник компютерних програм;
 • Керівник підозділу компютерних послуг;
 • Інженер із впровадження нової техніки та технологій;
 • Інженер з організації керування виробництвом;
 • Адміністратор баз даних.

 

Обсяг безкоштовних місць:

 • денна форма навчання - 5 осіб

 

Для конкурсного відбору при прийомі на навчання на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра використовуються:

1) бали фахових випробувань, які проводяться у формі тестів й оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів;

2) середній бал додатка до диплома, який перераховується за шкалою від 100 до 200 балів.

 

next
prev