ННІ ІНФОТЕХ

Вітаємо кафедру АКІТ з успішним проходженням акредитації освітніх програм

У грудні 2019 року на двох освітніх програмах спеціальностей першого (бакалаврського) рівня 014 Середня освіта (014.09 Інформатика) та другого (магістерського) рівня 011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті) кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій відбулися акредитаційні експертизи призначеними комісіями від Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти. Рішенням НАЗЯВО №2(19).2.5 від 28.01.2020 року затверджено сертифікати про акредитацію освітньої програми відповідних спеціальностей. Вітаємо співробітників кафедри АКІТ та бажаємо успіхів у подальніш роботі.

Screenshot 1

 

Read more...