Персональний склад

Гришко Людмила Веніамінівна

 • Кафедра:  прикладної математики та інформатики
 • Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук
 • Учене звання:  доцент
 • Посада:  доцент
 • Телефон:  (0472) 36-13-55
 • Наукові інтереси:  методика викладання інформатики, розробка веб-застосувань
 • Дисципліни: 

  Напрям підготовки «Прикладна математика»

  - «бакалавр»

  • Програмування (1, 2 курс)

  • Програмування та підтримка веб-застосувань (3 курс)

  • Комп’ютерні мережі (2, 3 курс)

  - «магістр»

  • Методика навчання математики та інформатики у ВНЗ

  Напрям підготовки «Математика»

  - «спеціаліст»

  • Шкільний курс інформатики і методики його навчання

 • Публікації: 

  1. Гришко Л.В. Удосконалення системи завдань з основ програмування як засіб підвищення практичної значущості результатів навчання майбутніх інженерів-програмістів // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – Випуск. – Черкаси, 2007. – С. 40–45.


  2. Гришко Л.В. Початки програмування. Навчально-методичний посібник Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ, 2004. – 70 с.


  3. Порівняльний підхід до навчання основам програмування студентів технічних спеціальностей ВНЗ. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Збірник наукових праць. Випуск 3. В 3-х томах. – Кривий Ріг. Видавничий відділ НМстАУ. 2003. – Т.3. с. 101-106.