011 Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання)

 1. Магістр

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 011 Науки про освіту

Спеціалізація: Освітні вимірювання

 

Освітній рівень: магістр

Термін навчання: 1,5 року

Кваліфікація: Професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу; інспектор навчального закладу; викладач університету та вищого навчального закладу

 

Основні компетенції:

 • знання існуючих теорій і методів оцінювання та вимірювання, уміння їх застосовувати та інтерпретувати результати їх застосування;
 • знання методів та засобів комп’ютеризації оцінювання та вимірювання і аналізу їх результатів, уміння їх використовувати;
 • знання технічних, юридичних та етичних вимог до засобів оцінювання та вимірювання, уміння визначати відповідність цим вимогам як самих засобів оцінювання та вимірювання, так і процедури їх проведення та інформації щодо результатів їх застосування;
 • уміння вибирати методи оцінювання та вимірювання, доцільні для прийняття рішень в галузі освіти;
 • уміння вибирати методи оцінювання та вимірювання, доцільні для прийняття рішень в галузі ліцензування та сертифікації професійної діяльності;
 • уміння розробляти методи оцінювання та вимірювання, доцільні для прийняття рішень в галузі освіти;
 • уміння розробляти методи оцінювання та вимірювання, доцільні для прийняття рішень в галузі ліцензування та сертифікації професійної діяльності;
 • уміння використовувати результати оцінювання та вимірювання для прийняття рішень щодо окремих осіб та груп осіб, планування навчального процесу, розробки нових та поліпшення існуючих навчальних та освітніх програм;
 • уміння доводити результати освітніх вимірювань, їх інтерпретацію та прийняті на їх основі рішення для зацікавлених осіб та широких соціальних верств.

 

Майбутні професії:

Науковий співробітник (інформаційна аналітика). Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика). Аналітик консолідованої інформації. Інженер з науково-технічної інформації. Інспектор вищих навчальних закладів. Інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи. Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів. Інспектор шкіл. Інспектор-методист. Викладач вищого навчального закладу.

 

Набір в магістратуру здійснюється незалежно від попереднього напряму підготовки (на базі ОC бакалавр, магістра та ОКР спеціаліст).

 

Абітурієнт проходить вступні випробування з іноземної мови та фаху.

 

Вартість навчання:

 • денна форма навчання у 2017 р. - 14900 грн./рік;
 • заочна форма навчання у 2017 р. - 10430 грн./рік

 

Ліцензований обсяг:

 • денна форма навчання - 15 осіб;
 • заочна форма навчання - 15 осіб

 

Програма вступного випробування зі спеціальності - ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ.

 

Спеціальність: 011 Науки про освіту (Спеціалізація: Освітні вимірювання)

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому в магістратуру:

Освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь)

Код спеціальності

Вступні випробування

бакалавр,

спеціаліст

всі спеціальності, напрями підготовки

фаховий іспит (співбесіда з профпридатності),

фаховий іспит,

іноземна мова

Більш детальну інформацію можна знайти у правилах прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

http://cdu.edu.ua/informatsiya/abiturientam/pravyla-pryiomu.html

next
prev