Карта спеціальності

014 Середня освіта (Фізика)

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  014 Середня освіта
 • Спеціалізація:  Фізика
 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація:  Бакалавр освіти
 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - осіб; заочна форма навчання - осіб

 • Вартість навчання: 

  у 2017 році ОС Бакалавр: денна - , заочна - ОС Магістр: денна - заочна -

 • Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: 

  українська мова і література – 0,2 (мінімальний бал – 100); математика – 0,45 (мінімальний бал – 100); фізика або іноземна мова – 0,2 (мінімальний бал – 100); атестат – 0,1; підготовчі курси університету – 0,05

 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Програмні результати навчання: 

  для бакалаврів - для магістрів -

 • Кафедра: 

  Кафедра фізики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2017 році