Карта спеціальності

014 Середня освіта (Інформатика)

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  014 Середня освіта
 • Спеціалізація:  Інформатика
 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація:  Бакалавр освіти (з предметної спеціалізації «Інформатика»). Учитель інформатики. Фахівець з інформаційних технологій.
 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 40 осіб

 • Вимоги до рівня освіти вступників:  для ОС Бакалавр - повна середня освіта (на базі ЗНО)
 • Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: 

  українська мова і література – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  математика – 0,45 (мінімальний бал – 100);

  фізика або іноземна мова – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  атестат – 0,1;

  підготовчі курси університету – 0,05

 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  ОС Бакалавр: Виробнича педагогічна практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  для бакалаврів - завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит
 • Гарант освітньої програми: 

  к.п.н. Гришко Людмила Веніамінівна

 • Кафедра: 

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2017 році