Карта спеціальності

014 Середня освіта (Математика)

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  014 Середня освіта (Математика)
 • Спеціалізація:  Математика; Математика, інформатика; Математика, економіка
 • Шифр і галузь знань:  01 Освіті/педагогічні науки
 • Кваліфікація: 

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 1: 014 Середня освіта (Математика) 

  Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вчитель математики

  Працевлаштування: у загальноосвітніх навчальних закладах, навчальних закладах системи професійно-технічної освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики в закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах.

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 2: 014 Середня освіта (Математика, інформатика) 

  Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вчитель математики та інформатики

  Працевлаштування: у загальноосвітніх навчальних закладах, навчальних закладах системи професійно-технічної освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики та інформатики в закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах.

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 3: 014 Середня освіта (Математика, економіка) 

  Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вчитель математики та економіки

  Працевлаштування: у загальноосвітніх навчальних закладах, навчальних закладах системи професійно-технічної освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики та економіки в закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах.

  Тематика навчання: алгебра, геометрія, математичний аналіз, стохастика, математичне моделювання, програмування, методика навчання математики, інформатики, економіки у школі, сучасні педагогічні технології, психологія, основи наукової комунікації іноземною мовою.

   

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - осіб; заочна форма навчання - осіб

 • Вартість навчання: 

  у 2017 році ОС Бакалавр: денна - 40

 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  для ОС Бакалавр - повна середня освіта (на базі ЗНО)
 • Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: 

  українська мова і література – 0,2 (мінімальний бал – 100); математика – 0,45 (мінімальний бал – 100); фізика або іноземна мова – 0,2 (мінімальний бал – 100); атестат – 0,1; підготовчі курси університету – 0,05

 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича фахова практика (бакалавр)
 • Програмні результати навчання: 

  для бакалаврів - для магістрів -

 • Кафедра: 

  Кафедра математики та методики навчання математики

  Кафедра алгебри та математичного аналізу 

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2018 році