104 Фізика та астрономія

  1. Буклет
  2. Бакалавр
  3. Магістр
  4. Презентація

 

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія

Спеціалізація: Комп'ютерні технології у фізиці. Інформатика та програмування

Освітній рівень: бакалавр

Термін навчання: денна форма – 4 роки

Кваліфікація: Бакалавр фізики та астрономії.

 

 

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: Фізика

Освітній рівень: бакалавр

Термін навчання: денна форма – 4 роки

Кваліфікація: Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики.

 

 

Важлива інформація:

кваліфікація «вчитель» присвоюється лише за спеціальністю

014 Середня освіта (Фізика)

 

 

Кваліфікація "Бакалавр фізики та астрономії" дозволяє у майбутньому, після здобуття освітнього ступеня магістр::

1. Працювати на підприємствах державної та приватної форми власності на посаді інженера.

2. Працювати у науково-дослідних інститутах на посаді наукового співробітника.

3. Навчатися в аспірантурі в Україні та за кордоном.

 

Кваліфікація "Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики" дозволяє у майбутньому, після здобуття освітнього ступеня магістр:

1. Займати керівні посади в управлінських органах системи освіти (завідувач облвно, райвно, міськвно, директор школи тощо).

2. Викладати у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (викладач, вчитель).

 

Тематика навчання: фізика, астрономія,  програмування, фізичні методи аналізу матеріалів, фізика і хімія наноматеріалів, комп'ютерне моделювання фізичних процесів, фізика англійською мовою, технічний переклад.

 

Спеціалізація "Комп’ютерні технології у фізиці" та додаткова спеціалізація "Інформатика та програмування" дозволяють у майбутньому займатися інформаційними технологіями:

1. Обслуговувати комп’ютерні мережі та системи (банків, податкової інспекції, Укртелекому та інших державних та приватних підприємств і установ).

2. Створювати програмне забезпечення (наукове програмування, Web-програмування, створення баз даних, супровід програмних пакетів).

 

Майбутні професії: технолог з розумінням фізичних законів функціонування техніки та мікроелектроніки; програміст; технічний перекладач; інженер; науковець; вчитель (викладач) у школі, коледжі, вищих навчальних закладах; креативний керівник малого і великого рівня у комунікаційній, банківській, інноваційній, страховій, видавничій сферах; адміністратор, менеджер, держслужбовець, підприємець.

 

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти:

українська мова і література – 0,2 (мінімальний бал – 100)

математика – 0,45 (мінімальний бал – 100)

фізика або іноземна мова – 0,2 (мінімальний бал – 100)

атестат – 0,1

підготовчі курси університету – 0,05

 

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 50 осіб

 

Вартість навчання:

денна форма навчання у 2017 р. – 11500 грн./рік

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія

Спеціалізація: Комп'ютерні технології у фізиці. Інформатика та програмування

 

Освітній рівень: магістр

Термін навчання: денна форма – 1 рік 5 місяців  (на базі ОР бакалавр)

Кваліфікація: Магістр фізики та астрономії. Викладач вищого навчального закладу..

 

 

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: Фізика

 

Освітній рівень: магістр

Термін навчання: денна форма – 1 рік 5 місяців  (на базі ОР бакалавр)

Кваліфікація: Магістр. Викладач вищого навчального закладу. Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики.

 

Кваліфікація "Магістр фізики та астрономії" дозволяє:

1. Працювати на підприємствах державної та приватної форми власності на посаді інженера.

2. Працювати у науково-дослідних інститутах на посаді наукового співробітника.

3. Навчатися в аспірантурі в Україні та за кордоном.

4. Викладати у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації (викладач).

 

Педагогічна складова спеціальності дозволяє:

1. Займати керівні посади в управлінських органах системи освіти (завідувач облвно, райвно, міськвно, директор школи тощо).

2. Викладати у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (вчитель) та вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації (викладач).

 

Спеціалізація "Комп’ютерні технології у фізиці" та "Інформатика та програмування" дозволяють у майбутньому працювати у галузі комп’ютерно-інформаційних технологій:

1. Обслуговувати комп’ютерні мережі та системи (банків, податкової інспекції, Укртелекому та інших державних та приватних підприємств і установ).

2. Створювати програмне забезпечення (наукове програмування, Web-програмування, створення баз даних, супровід програмних пакетів).

 

Майбутні професії: технолог з розумінням фізичних законів функціонування техніки та мікроелектроніки; програміст; технічний перекладач; інженер; науковець; вчитель (викладач) у школі, коледжі, вищих навчальних закладах; креативний керівник малого і великого рівня у комунікаційній, банківській, інноваційній, страховій, видавничій сферах; адміністратор, менеджер, держслужбовець, підприємець.

 

Ліцензований обсяг (Спеціальність: 014 Середня освіта):

денна форма навчання – 25 осіб

заочна форма навчання – 15 осіб

 

Ліцензований обсяг (Спеціальність: 104 Фізика та астрономія):

денна форма навчання – 5 осіб

 

Вартість навчання:

денна форма навчання у 2017 р.– 14900 грн./рік

 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Спеціалізація: Фізика)

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому в магістратуру:

Освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь)

Код спеціальності

Вступні випробування

бакалавр

6.040203 Фізика

фаховий іспит,

іноземна мова

спеціаліст

7.04020301 Фізика

фаховий іспит,

іноземна мова

всі спеціальності, напрями підготовки

фаховий іспит (співбесіда з профпридатності),

фаховий іспит,

іноземна мова

 

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому в магістратуру:

Освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь)

Код спеціальності

Вступні випробування

бакалавр

6.040203 Фізика

фаховий іспит,

іноземна мова

спеціаліст

7.04020301 Фізика

фаховий іспит,

іноземна мова

всі спеціальності, напрями підготовки

фаховий іспит (співбесіда з профпридатності),

фаховий іспит,

іноземна мова

Більш детальну інформацію можна знайти у правилах прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

http://cdu.edu.ua/informatsiya/abiturientam/pravyla-pryiomu.html

next
prev