111 Математика

 1. Буклет
 2. Бакалавр
 3. Магістр
 4. Презентація

Галузь знань: 11 Математика та статистика

Спеціальність: 111 Математика

Спеціалізація: Математична економіка та економетрика

 

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: Математика

 

Освітній рівень: бакалавр

Термін навчання: денна форма – 4 роки, заочна форма – 4 роки

Кваліфікація: Бакалавр математики. Вчитель математики

Тематика навчання: алгебра, геометрія, математичний аналіз, стохастика, математичне моделювання, програмування, методика навчання математики та інформатики у школі та ВНЗ, основи наукової комунікації іноземною мовою

 

Бакалавр має можливість продовжити навчання в Україні та за кордоном у магістратурі (включаючи споріднені напрями підготовки), згодом – у аспірантурі; працювати на підприємствах державної та приватної форм власності на посадах аналітика (банківська, податкова система тощо), статистика страхових і інших компаній, розробника математичних моделей та програмних систем у наукових, виробничих, комерційних та банківських установах, менеджера інноваційних проектів тощо; викладати математику та інформатику у загальноосвітніх навчальних закладах, стати викладачем ВНЗ, науковим співробітником науково-дослідної установи, обійняти керівні посади в управлінських органах системи освіти і науки тощо; заснувати власне підприємство і т.п.

 

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти:

українська мова і література – 0,2 (мінімальний бал – 100)

математика – 0,45 (мінімальний бал – 100)

фізика або іноземна мова – 0,2 (мінімальний бал – 100)

атестат – 0,1

підготовчі курси університету – 0,05

 

Ліцензований обсяг (Спеціальність: 111 Математика):

 • денна форма навчання – 25 осіб,
 • заочна форма навчання – 5 осіб

 

Ліцензований обсяг (Спеціальність: 014 Середня освіта):

 • денна форма навчання – 40 осіб,
 • заочна форма навчання – 10 осіб

 

Вартість навчання:

 • денна форма навчання у 2017 р. – 11500 грн./рік,
 • заочна форма навчання у 2017 р. – 6900 грн./рік

Галузь знань: 11 Математика та статистика

Спеціальність: 111 Математика

 

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: Математика

 

Освітній рівень: магістр

Термін навчання: денна форма – 1 рік 5 місяців, заочна форма – 1 рік 5 місяців (на базі ОС бакалавр)

Кваліфікація: Магістр математики. Викладач вищого навчального закладу. Вчитель математики

 

Ліцензований обсяг (Спеціальність: 111 Математика):

 • денна форма навчання – 5 осіб,
 • заочна форма навчання – 5 осіб

 

Ліцензований обсяг (Спеціальність: 014 Середня освіта):

 • денна форма навчання – 40 осіб,
 • заочна форма навчання – 20 осіб

 

Вартість навчання:

 • денна форма навчання у 2017 р. – 14900 грн./рік,
 • заочна форма навчання у 2017 р. – 10430 грн./рік

 

Абітурієнт проходить вступні випробування з іноземної мови та фаху

 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Спеціалізація: Математика)

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому в магістратуру:

Освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь)

Код спеціальності

Вступні випробування

бакалавр

6.040201 Математика

фаховий іспит,

іноземна мова

спеціаліст

7.04020101 Математика

фаховий іспит,

іноземна мова

всі спеціальності, напрями підготовки

фаховий іспит (співбесіда з профпридатності),

фаховий іспит,

іноземна мова

 

Спеціальність: 111 Математика

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому в магістратуру:

Освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь)

Код спеціальності

Вступні випробування

бакалавр

6.040201 Математика

фаховий іспит,

іноземна мова

спеціаліст

7.04020101 Математика

фаховий іспит,

іноземна мова

всі спеціальності, напрями підготовки

фаховий іспит (співбесіда з профпридатності),

фаховий іспит,

іноземна мова

Більш детальну інформацію можна знайти у правилах прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

http://cdu.edu.ua/informatsiya/abiturientam/pravyla-pryiomu.html

next
prev