113 Прикладна математика

 1. Буклет
 2. Бакалавр
 3. Магістр
 4. Презентація

Галузь знань: 11 Математика та статистика

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Спеціалізація: Прикладна математика

 

Освітній рівень: бакалавр

Термін навчання: 4 роки (денна форма)

Кваліфікація: Фахівець з інформаційних технологій, математик (прикладна математика).

 

Для здобуття кваліфікації «фахівець з інформаційних технологій» наші студенти вивчають дисципліни «Програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Web-програмування», «Операційні системи», «Бази даних», «Мови програмування», «Комп’ютерні мережі», «Інженерія програмного забезпечення» та інші. А для отримання кваліфікації «математик (прикладна математика)» студенти поглиблюють свої знання з прикладної математики, яка розглядає застосування математичних методів і алгоритмів у інших областях науки і техніки.

 

Випускник спеціальності «Прикладна математика» зможе успішно працювати там, де вимагається глибока теоретична і практична підготовка з математики, вміння максимально використовувати інтелектуальні можливості персональних комп’ютерів та виконувати роботу, пов’язану з математичними та алгоритмічними методами розробки прикладних програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій та займати посади:

 • - математика-аналітика;
 • - прикладного програміста;
 • - наукового співробітника науково-дослідницьких, проектно-конструкторських закладів та підприємств різного профілю;

 

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти:

українська мова і література – 0,2 (мінімальний бал – 100)

математика – 0,5 (мінімальний бал – 100)

фізика або іноземна мова – 0,2 (мінімальний бал – 100)

атестат – 0,1

 

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання - 45 осіб,

заочна форма навчання - 45 осіб

 

Вартість навчання:

денна форма навчання у 2017 р. - 12150 грн./рік

денна форма навчання у 2017 р. - 7290 грн./рік

Галузь знань: 11 Математика та статистика

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Спеціалізація: Прикладна математика

 

Освітній рівень: магістр

Термін навчання: 1,5 роки (на базі ОР бакалавр)

Кваліфікація магістра: Математик (прикладна математика), інженер-програміст, викладач вищого навчального закладу.

Спеціалізація: Математичне моделювання, комп’ютерні технології.

 

Ліцензований обсяг:

 • денна форма навчання - 10 осіб;
 • заочна форма навчання - 10 осіб

 

Вартість навчання:

 • денна форма навчання у 2017 р. - 14900 грн./рік;
 • заочна форма навчання у 2017 р. - 10430 грн./рік

 

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому в магістратуру:

Освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь)

Код спеціальності

Вступні випробування

бакалавр

6.040301 Прикладна математика

фаховий іспит,

іноземна мова

спеціаліст

7.04030101 Прикладна математика

фаховий іспит,

іноземна мова

всі спеціальності, напрями підготовки

фаховий іспит (співбесіда з профпридатності),

фаховий іспит,

іноземна мова

Більш детальну інформацію можна знайти у правилах прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

http://cdu.edu.ua/informatsiya/abiturientam/pravyla-pryiomu.html

next
prev