126 Інформаційні системи та технології

  1. Бакалавр
  2. Презентація

12 Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

Спеціалізація: Інтелектуальний аналіз даних

 

Освітній рівень: бакалавр

Термін навчання: денна форма – 4 роки

Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій, аналітик комп'ютерних систем

Для здобуття кваліфікації «Бакалавр з інформаційних систем та технологій» наші студенти вивчають дисципліни «Програмування», «Мови програмування», «Алгоритми та структури даних», «Web-програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Архітектура обчислювальних систем», «Комп’ютерні мережі», «Бази даних», «Операційні системи», «Проектування інформаційних систем», «Тестування программного забезпечення» та інші.

А для отримання кваліфікації «Аналітик комп'ютерних систем» студенти опановують дисципліни «Теорія ймовірностей», «Методи статистичного виведення», «Аналіз даних», «Машинне навчання» та інші.

Випускник спеціальності «Інформаційні системи та технології» зможе успішно працювати там, де вимагається глибока теоретична і практична підготовка з комп'ютерних наук, вміння максимально використовувати інтелектуальні можливості персональних комп’ютерів та виконувати роботу, пов’язану з математичними та алгоритмічними методами розробки прикладних програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій та займати посади:

- розробник програмного забезпечення (Software Engineer);

- інженер з якості/тестувальник програмного забезпечення (Quality Assurance Engineer);

- бізнес-аналітик (Data Scientist/Data Analyst);

- менеджер проектів (Project Manager).

 

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти:

українська мова і література – 0,2 (мінімальний бал – 100)

математика – 0,4 (мінімальний бал – 100)

фізика або іноземна мова – 0,3 (мінімальний бал – 100)

атестат – 0,1

 

Ліцензований обсяг:

  • денна форма навчання – 45 осіб,

 

Вартість навчання:

  • денна форма навчання у 2017 р. – 12150 грн./рік
next
prev