Карта спеціальності

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Спеціалізація:  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Шифр і галузь знань:  15 Автоматизація та приладобудування
 • Кваліфікація:  Бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Фахівець з інформаційних технологій.
 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  4 (2 - за скороченим терміном навчання з 3 курсу) роки
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 40 осіб;

  заочна форма навчання - 40 осіб

 • Вартість навчання: 

  у 2017 році: денна - 12150 грн./рік, заочна - 7290 грн./рік

 • Вимоги до рівня освіти вступників:  для ОС Бакалавр - повна середня освіта (на базі ЗНО), споріднена спеціальність коледжу (за скороченим терміном навчання з 3 курсу)
 • Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: 

  українська мова і література – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  математика – 0,45 (мінімальний бал – 100);

  фізика або іноземна мова – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  атестат – 0,1;

  підготовчі курси університету – 0,05

 • Конкурсний відбір:  для бакалаврів за скороченим терміном навчання з 3 курсу - фаховий іспит + середній бал додатка до диплома
 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  ОС Бакалавр: Виробнича фахова практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  для бакалаврів - завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів (за скороченим терміном навчання з 3 курсу), успішно складений державний іспит
 • Програмні результати навчання: 

  - розуміння принципів програмування, засобів сучасних мов програмування, основних структур даних;

  - знання теоретичних (логічних та арифметичних) основ побудови та архітектури, схемотехнічних основ сучасних комп’ютерів;

  - розуміння особливостей системного програмування, а також загальних принципів організації та функціонування операційних систем, володіння методами та засобами розробки елементів системних програм;

  - знання принципів, методів та засобів проектування, побудови та обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення;

  - розуміння сучасних технологій та інструментальних засобів розробки складних програмних систем;

  - вміння створювати системні програми різного призначення та їх окремі елементи, системне програмне забезпечення, проектувати, налаштовувати та експлуатувати ОС різного призначення, оптимізувати роботу окремих складових ОС;

  - вміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування, проектувати, створювати та експлуатувати глобальні, локальні, мобільні та інші комп’ютерні мережі;

  - вміння проектувати бази даних з різною структурною організацією та призначенням;

  - підготовленість до використання існуючих та розробки нових математичних методів, відповідних законів фізики, відповідних законів електроніки для вирішення задач, пов’язаних з проектуванням та використанням комп’ютерних системи та мереж;

  - здатність розробляти системні програми різного призначення та їх окремі елементи, проектувати бази даних

 • Гарант освітньої програми: 

  к.т.н. Дідук Віталій Андрійович

 • Кафедра: 

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2017 році