Навчально-методичні матеріали кафедри АКІТ

Для студентів спеціальностей 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 014 Середня освіта (014.09 Інформатика), 011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

 

Методичні вказівки до написання та захисту курсових, випускних робіт

 

011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

 

014 Середня освіта (014.09 Інформатика)

 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології