Ляшенко Юрій Олексійович

Ляшенко Юрій Олексійович

 • Науковий ступінь:  доктор фізико-математичних наук
 • Учене звання:  доцент
 • Посада:  Директор ННІ інформаційних та освітніх технологій
 • Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Телефон:  (0472)360324
 • Адреса:  бульв. Шевченка, 79, к.277
 • Наукова біографія:  Декан фізичного факультету з жовтня 2005 року, з вересня 2011 р. директор ННІ фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем. Народився 06.05.1964 року в с.Сердюківка Черкаської області. Після закінчення школи в 1981 році поступив в Черкаський педагогічний інститут на фізико-математичний факультет, який закінчив з відзнакою в 1986 році. До 1989 р. працював вчителем фізики в Санжарівській восьмирічній школі Черкаської області. В 1989 – 1992 р.р. навчався в аспірантурі з фізики твердого тіла в Черкаському педінституті, завершенням якої є захист кандидатської дисертації 27.04.1992 року у спеціалізованій вченій Раді інституту Металофізики АН України (науковий керівник професор А. М. Гусак). З 01.07.1992 року працював асистентом кафедри загальнотехнічних дисциплін Черкаського педінституту. З 1994 року - в.о. доцента кафедри теоретичної фізики, а з 1999 року – доцент кафедри теоретичної фізики. З 01.09.2002 року до 31.08.2005 року – докторант інституту Металофізики НАНУ. З 2005 р. доцент кафедри фізики за внутрішнім сумісництвом. Член Українського фізичного товариства, Шевченківського наукового товариства. Отримував Подяки голови Черкаської облдержадміністрації за підготовку учнівської молоді у конкурсі робіт МАН (за призові місця республіканського туру в 2006-2009 р.). Має більше 50 друкованих праць в національних та зарубіжних виданнях в області дифузійних процесів та фазоутворення в бінарних та потрійних системах. Отримував гранти в області розробки теоретичних та комп’ютерних моделей твердофазних реакцій, взаємної дифузії у потрійних сплавах з двофазними зонами: 1993 - Грант Американського фізичного товариства - виконавець. 1994 - 1996 - Довготерміновий грант Міжнародного наукового фонду- виконавець. 2001- 2003 Грант фонду INTAS проект #00784 - виконавець. 2003-2005 Грант фонду Цивільних досліджень та розвитку США (U.S. Civilian Research and Development Foundation for the Independent States of the Former Soviet Union) №UE1-2523-CK-03 "Flux-Driven Morphology Evolution in Open Systems" - виконавець. 2003-2005 Грант МОНУ № 0102U007105 „Дифузійні фазові перетворення в багатокомпонентних сплавах – ієрархія моделей”, 2006-2008Грант МОНУ „Вплив нерівноважних дефектів на кінетику наноструктурних перетворень” 2001-2005 Грант ДФФД №04.07/620 „Моделі твердофазних реакцій”; 2007 - Грант ДФФД Ф25.4/162 Фазоутворення в умовах ударного навантаження і електричного струму.
 • Публікації: 

  Монографії

  1. А.М. Гусак, А.О. Богатырев, Т.В. Запорожец, А.А. Ковальчук, С.В. Корниенко, Г.В. Луценко, Ю.А. Ляшенко, А.С. Ширинян. Модели твердофазных реакций. Черкаси: Черкаський національний університет, 2004.


  2. A.M.Gusak, T.V.Zaporozhets, Yu.O.Lyashenko, S.V.Kornienko, M.O. Pasichnyy, A.S.Shirinyan, Diffusion-controlled Solid State Reactions: in Alloys, Thin-Films, and Nanosystems, Wiley-VCH, Berlin, 2010.


  Статті

  1. Lyashenko Y.O., Gusak A.M. DIGM - Entropy balance and free energy release rate//Defect and diffusion forum 249: 81-90 2006.


  2. Lyashenko Y.O. A model of discontinuous precipitation based on the balance and maximum production of the entropy// Technical physics letters 30 (2): 109-112 2004.


  3.Ю.А. Ляшенко Модель ячеистого распада на основе принципамаксимальности производства и баланса энтропии, Письма в ЖТФ, 2004, т.30 №3, 54-61


  4.Yu.A.Lyashenko, V.V. Bogdanov Inverse T-sample Method of Determination of the Interdiffusion Coefficients in the Cu-Ni-Sn System, Defect and Diffusion Forum, Vols. 237-240, 2005, 224-229


  5.Ю.А. Ляшенко, О.А. Шматко Производство энтропии как регуляризирующий фактор при решении обратной задачи диффузии, Известия вузов. Физика, 2006, Випуск 79, С.76-90


  6. GusakA.M, LyashenkoYu.A. Принцип максимальности производства энтропии при выборе пути эволюции диффузионно-взаимодействующих систем. Ч. I. Общая схема и применение к твердофазным реакциям (029.07) Journal of Functional Materials (in Russian, Moscow ), #5 (2007), 170


  7. Gusak A.M, Lyashenko Yu.A. Принцип максимальности производства энтропии при выборе пути эволюции диффузионно-взаимодействующихсистем. Ч. II. Проблема взаимной диффузии (036.07) Journal of Functional Materials (in Russian, Moscow ), #6 (2007), p. 210


  8. GusakA.M, LyashenkoYu.A. Принцип максимальности производства энтропии при выборе пути эволюции диффузионно-взаимодействующих систем. Ч. III. Диффузия в двухфазныхзонах (044.07) Journal of Functional Materials (in Russian, Moscow ), #7 (2007), 250


  9.ЛяшенкоЮ.О., ГусакА.М., ШматкоО.А. Самоорганізація коміркового розпаду і екстремальність виробництва ентропії. Lyashenko, Yu.A., A.M. Gusak, and O.A. Shmatko. "Self-organization of the discontinuous precipitation reaction. Extremum of entropy production." // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), т.27 (2005), с. 873-894.


  10. Lyashenko, Yu.A., A.M. Gusak, and O.A. Shmatko. "Self-organization of the discontinuous precipitation reaction. Extremum of entropy production." Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 27 (2005): 873-894.


  11. Gusak, A.M., A.O. Bogatyrev, A.O. Kovalchuk, S.V. Kornienko, Gr.V. Lucenko, Yu.A. Lyashenko, A.S. Shirinyan, and T.V. Zaporoghets. "Nucleation and Growth in Nanosystems: Some New Concepts." Uspekhi Fiziki Metallov (Успехифизикиметаллов) 5 (2004): 433-502.


  12. A.M.Gusak, Yu.A.Lyashenko, and S.V,Kornienko. Reactive- and interdiffusion in ternary systems — problem of choice and nucleation. Functional materials, v.6, No.2 (1999), p.242-247.


  13.A.M. Gusak, Yu.A. Lyashenko, S.V. Kornienko and A.V. Teterin. Calculation of the Interdiffusion Coefficients in Multicomponent Systems. Defect and Diffusion Forum Vols. 143-147 (1997) pp. 689-694.


  14. Gusak A.M., Lyashenko Yu.A. and Bogatyrev A.O. Nucleation at the interphase interface in the process of reactive diffusion. Solid-Solid Phase Transformation, Edited by W.C. Johnson, J.M.Howe, D.E. Laughlin, W.A. Soffa. TMS, USA, P.1171-1176 (1994) (USA)


  15. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Модель диффузионного роста фаз в тройных системах //Физика и химия обработки матералов (АН СССР), 1993, No.5, с.140-145.


  16. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Новый численный способ расчета коэффициентов взаимной диффузии в тройных системах //Заводская лаборатория. (СССР), 1991, N4, с.48-49.


  17. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. О возможности образования двухфазных зон в тройных системах //Металлофизика (АН УССР), 1991, т.13,N3.


  18. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Особенности решений уравнений массопереноса в двухфазных зонах тройных систем //Инженерно-физический журнал (АН БССР), 1990,т.59, No.2, с.286-291.


  19. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Интерметаллиды со "структурными" вакансиями: дефекты и диффузия // Физика металлов и металловедение (АН СССР), 1989,v.68,N3, c.481-485.


  Тези

  1. Ляшенко Ю.О., Бодненко Т.В., Плаксій С.П. Удосконалення методів вимірювання рівня навчальних досягнень студентів за допомогою навчального середовища MOODLE // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 17-21 березня 2014 року, м. Черкаси, с. 137-138.

Інші статті в цій категорії: Власенко Володимир Миколайович »