Луценко Галина

НА СПОМИН ЛИМАНА Ф.М.

Колектив Навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького глибоко сумує у зв’язку зі смертю доктора фізико-математичних наук професора Федора Миколайовича Лимана, який з 1973 року перебував на посаді завідувача кафедри математики Сумського державного педагогічного уіверситету імені А.С. Макаренка. 

Read more...

Оголошення

Шановні викладачі, аспіранти, студенти!

23 червня о 15.00 відбудеться передзахист дисертації аспірантки кафедри математики та методики навчання математики Тінькової Дар'ї Сергіївни "Методика навчання стереометрії учнів професійно-технічних навчальних закладів машинобудівельного профілю" на здобуття наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (математика). Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Тарасенкова Н.А. 

Read more...