Луценко Галина Василівна

Additional Info

 • Науковий ступінь доктор педагогічних наук
 • Учене звання доцент
 • Посада Заступник директора з наукової роботи
 • Електронна пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Адреса Бульв. Шевченка, 79, к. 280
 • Галузь наукової роботи інженерна освіта, проектно орієнтоване навчання, використання ІКТ в наукових дослідженнях та освітньому процесі
 • Наукові інтереси сучасні підходи до підготовки майбутніх інженерів, забезпечення гнучкості освітнього процесу, цифровізація освітнього середовища, студентські проекти
 • Наукова біографія 2001-2004 рр. - навчання в аспірантурі Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, 2006 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла, 2009 р. - отримано вчене звання доцента, з 2014 р. - докторант, 2019 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
 • Дисципліни технологія проектної роботи, ІКТ, ІКТ в наукових дослідженнях, новітні інформаційні технології в освітньому процесі, системи проектування, ідентифікації та моделювання, термодинаміка та теплотехніка
 • Публікації

  1. Луценко, Г. В. (2017). Професійна підготовка майбутніх інженерів на засадах проектно орієнтованого навчання. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А.


  2. Луценко Г.В., Луценко Гр.В. (2018). Проектно орієнтоване навчання: теоретичні й організаційні аспекти: навчально-методичний посібник. Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А.


  3. Yustyk I.V., Lutsenko G.V. (2020). Implementation of Digital Literacy Course in the First-Year Engineering Students' Curriculum. Proceedings of the 48th SEFI Annual Conference 2020 “Engaging Engineering Education”. 20-24 September 2020. Enschede, The Netherlands. P. 1230-1239.


  4. Lutsenko G.V., Lucenko Gr.V. (2020). Work in Progress: Fostering Soft-Skills of Engineering Students within Scrum Project. IEEE. Global Engineering Education Conference (EDUCON). P. 1723-1727.


  5. Луценко Г.В., Подолян О.М., Ожиндович Л.М. Проектно-орієнтовані STEM-дисципліни для студентів інженерних спеціальностей. Інженерні і освітні технології. – 2020. – № 8(2). – С. 53-68.


  6. Lutsenko G.V. Case study of a problem-based learning course of project management for senior engineering students. European Journal of Engineering Education. – 2018. – Vol. 43(6). – P. 895-910.


  7. Lutsenko G.V., Lucenko Gr.V. Project-based learning in automation engineering curriculum. Proceedings of the 46th SEFI Annual Conference 2018 "Creativity, Innovation and Entrepreneurship for Engineering Education Excellence". 17-21 September 2018. Copenhagen, Denmark. P. 1032-1039.


  8. Луценко Г. В. Програмні засоби National Instruments у навчанні основ ідентифікації об'єктів автоматизації студентів-інженерів. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2018. – Том. 62, №1. – С. 146-161.


  https://orcid.org/0000-0002-9727-7836


  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003642282


  https://publons.com/researcher/2964096/galyna-lutsenko


  https://scholar.google.com/citations?user=c32LpIgAAAAJ&hl=uk

Read more...

Ляшенко Юрій Олексійович

Директор ННІ інформаційних та освітніх технологій

Additional Info

 • Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
 • Учене звання доцент
 • Посада Директор ННІ інформаційних та освітніх технологій
 • Електронна пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Телефон (0472)360324
 • Адреса бульв. Шевченка, 79, к.277
 • Наукова біографія Декан фізичного факультету з жовтня 2005 року, з вересня 2011 р. директор ННІ фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем. Народився 06.05.1964 року в с.Сердюківка Черкаської області. Після закінчення школи в 1981 році поступив в Черкаський педагогічний інститут на фізико-математичний факультет, який закінчив з відзнакою в 1986 році. До 1989 р. працював вчителем фізики в Санжарівській восьмирічній школі Черкаської області. В 1989 – 1992 р.р. навчався в аспірантурі з фізики твердого тіла в Черкаському педінституті, завершенням якої є захист кандидатської дисертації 27.04.1992 року у спеціалізованій вченій Раді інституту Металофізики АН України (науковий керівник професор А. М. Гусак). З 01.07.1992 року працював асистентом кафедри загальнотехнічних дисциплін Черкаського педінституту. З 1994 року - в.о. доцента кафедри теоретичної фізики, а з 1999 року – доцент кафедри теоретичної фізики. З 01.09.2002 року до 31.08.2005 року – докторант інституту Металофізики НАНУ. З 2005 р. доцент кафедри фізики за внутрішнім сумісництвом. Член Українського фізичного товариства, Шевченківського наукового товариства. Отримував Подяки голови Черкаської облдержадміністрації за підготовку учнівської молоді у конкурсі робіт МАН (за призові місця республіканського туру в 2006-2009 р.). Має більше 50 друкованих праць в національних та зарубіжних виданнях в області дифузійних процесів та фазоутворення в бінарних та потрійних системах. Отримував гранти в області розробки теоретичних та комп’ютерних моделей твердофазних реакцій, взаємної дифузії у потрійних сплавах з двофазними зонами: 1993 - Грант Американського фізичного товариства - виконавець. 1994 - 1996 - Довготерміновий грант Міжнародного наукового фонду- виконавець. 2001- 2003 Грант фонду INTAS проект #00784 - виконавець. 2003-2005 Грант фонду Цивільних досліджень та розвитку США (U.S. Civilian Research and Development Foundation for the Independent States of the Former Soviet Union) №UE1-2523-CK-03 "Flux-Driven Morphology Evolution in Open Systems" - виконавець. 2003-2005 Грант МОНУ № 0102U007105 „Дифузійні фазові перетворення в багатокомпонентних сплавах – ієрархія моделей”, 2006-2008Грант МОНУ „Вплив нерівноважних дефектів на кінетику наноструктурних перетворень” 2001-2005 Грант ДФФД №04.07/620 „Моделі твердофазних реакцій”; 2007 - Грант ДФФД Ф25.4/162 Фазоутворення в умовах ударного навантаження і електричного струму.
 • Публікації

  Монографії

  1. А.М. Гусак, А.О. Богатырев, Т.В. Запорожец, А.А. Ковальчук, С.В. Корниенко, Г.В. Луценко, Ю.А. Ляшенко, А.С. Ширинян. Модели твердофазных реакций. Черкаси: Черкаський національний університет, 2004.


  2. A.M.Gusak, T.V.Zaporozhets, Yu.O.Lyashenko, S.V.Kornienko, M.O. Pasichnyy, A.S.Shirinyan, Diffusion-controlled Solid State Reactions: in Alloys, Thin-Films, and Nanosystems, Wiley-VCH, Berlin, 2010.


  Статті

  1. Lyashenko Y.O., Gusak A.M. DIGM - Entropy balance and free energy release rate//Defect and diffusion forum 249: 81-90 2006.


  2. Lyashenko Y.O. A model of discontinuous precipitation based on the balance and maximum production of the entropy// Technical physics letters 30 (2): 109-112 2004.


  3.Ю.А. Ляшенко Модель ячеистого распада на основе принципамаксимальности производства и баланса энтропии, Письма в ЖТФ, 2004, т.30 №3, 54-61


  4.Yu.A.Lyashenko, V.V. Bogdanov Inverse T-sample Method of Determination of the Interdiffusion Coefficients in the Cu-Ni-Sn System, Defect and Diffusion Forum, Vols. 237-240, 2005, 224-229


  5.Ю.А. Ляшенко, О.А. Шматко Производство энтропии как регуляризирующий фактор при решении обратной задачи диффузии, Известия вузов. Физика, 2006, Випуск 79, С.76-90


  6. GusakA.M, LyashenkoYu.A. Принцип максимальности производства энтропии при выборе пути эволюции диффузионно-взаимодействующих систем. Ч. I. Общая схема и применение к твердофазным реакциям (029.07) Journal of Functional Materials (in Russian, Moscow ), #5 (2007), 170


  7. Gusak A.M, Lyashenko Yu.A. Принцип максимальности производства энтропии при выборе пути эволюции диффузионно-взаимодействующихсистем. Ч. II. Проблема взаимной диффузии (036.07) Journal of Functional Materials (in Russian, Moscow ), #6 (2007), p. 210


  8. GusakA.M, LyashenkoYu.A. Принцип максимальности производства энтропии при выборе пути эволюции диффузионно-взаимодействующих систем. Ч. III. Диффузия в двухфазныхзонах (044.07) Journal of Functional Materials (in Russian, Moscow ), #7 (2007), 250


  9.ЛяшенкоЮ.О., ГусакА.М., ШматкоО.А. Самоорганізація коміркового розпаду і екстремальність виробництва ентропії. Lyashenko, Yu.A., A.M. Gusak, and O.A. Shmatko. "Self-organization of the discontinuous precipitation reaction. Extremum of entropy production." // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), т.27 (2005), с. 873-894.


  10. Lyashenko, Yu.A., A.M. Gusak, and O.A. Shmatko. "Self-organization of the discontinuous precipitation reaction. Extremum of entropy production." Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 27 (2005): 873-894.


  11. Gusak, A.M., A.O. Bogatyrev, A.O. Kovalchuk, S.V. Kornienko, Gr.V. Lucenko, Yu.A. Lyashenko, A.S. Shirinyan, and T.V. Zaporoghets. "Nucleation and Growth in Nanosystems: Some New Concepts." Uspekhi Fiziki Metallov (Успехифизикиметаллов) 5 (2004): 433-502.


  12. A.M.Gusak, Yu.A.Lyashenko, and S.V,Kornienko. Reactive- and interdiffusion in ternary systems — problem of choice and nucleation. Functional materials, v.6, No.2 (1999), p.242-247.


  13.A.M. Gusak, Yu.A. Lyashenko, S.V. Kornienko and A.V. Teterin. Calculation of the Interdiffusion Coefficients in Multicomponent Systems. Defect and Diffusion Forum Vols. 143-147 (1997) pp. 689-694.


  14. Gusak A.M., Lyashenko Yu.A. and Bogatyrev A.O. Nucleation at the interphase interface in the process of reactive diffusion. Solid-Solid Phase Transformation, Edited by W.C. Johnson, J.M.Howe, D.E. Laughlin, W.A. Soffa. TMS, USA, P.1171-1176 (1994) (USA)


  15. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Модель диффузионного роста фаз в тройных системах //Физика и химия обработки матералов (АН СССР), 1993, No.5, с.140-145.


  16. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Новый численный способ расчета коэффициентов взаимной диффузии в тройных системах //Заводская лаборатория. (СССР), 1991, N4, с.48-49.


  17. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. О возможности образования двухфазных зон в тройных системах //Металлофизика (АН УССР), 1991, т.13,N3.


  18. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Особенности решений уравнений массопереноса в двухфазных зонах тройных систем //Инженерно-физический журнал (АН БССР), 1990,т.59, No.2, с.286-291.


  19. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Интерметаллиды со "структурными" вакансиями: дефекты и диффузия // Физика металлов и металловедение (АН СССР), 1989,v.68,N3, c.481-485.


  Тези

  1. Ляшенко Ю.О., Бодненко Т.В., Плаксій С.П. Удосконалення методів вимірювання рівня навчальних досягнень студентів за допомогою навчального середовища MOODLE // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 17-21 березня 2014 року, м. Черкаси, с. 137-138.

Read more...

Студенту

Дисципліни кафедри прикладної математики та інформатики

Дисципліни кафедри фізики

Дисципліни кафедри АКІТ

Subscribe to this RSS feed