Наукові школи

Наукова діяльність інституту фізики математики та комп’ютерно-інформаційних систем пов’язана з функціонуванням ряду наукових шкіл. Спектр наукової роботи охоплює дослідження у галузі фізики наноматеріалів, дифузії та дифузійно-контрольованих процесів, фазових перетворень у металах і сплавах; автоматизації систем різної прикладної спрямованості; методики викладання фізики й математики у середній та вищій школі та ін.

На 2014-2015 рр. заплановано дослідна робота за наступними темами:

 • Дослідження процесів дифузії в металах і сплавах.
 • Шляхи удосконалення вивчення фізики в загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах.
 • Моделювання реакцій високотемпературного синтезу, що самопоширюється
 • Вплив нерівноважних вакансій на реакційну дифузію.
 • Утворення і колапс порожнистих панооболонок.
 • Дослідження еволюції меж зерен (зокрема, неріноважних меж зерен) у пересичених твердих розчинах і двофазних сплавах. Теорія та експеримент. (Проект ДФФД-РФФИ)
 • Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітніми процессами.
 • Розробка та застосування мікро контролерів у науково-прикладних та промислових задачах.
 • Паралельні алгоритми чисельного моделювання процесів дифузії та фазоутворення у твердому тілі.
 • Моделі турбулентності інженерного класу для розрахунку турбулентного тепло- і масопереносу.
 • Розробка та реалізація ефективних чисельних методів моделювання процесів тепло- і масопереносу.
 • Проблеми математичної підготовки учнівської молоді у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.
 • Умови стійкості та нестійкості механічних систем.
 • Актуальні проблеми методики навчання математики в різних закладах освіти.
 • Групи з обмеженнями для систем підгруп.

Відповідно до тематики науково-дослідної роботи у 2015 році на базі ННІ фізики, математики та КІС заплановано проведення міжнародної наукової конференції "Проблеми математичної освіти (ПМО-2015)", 2-3 квітня 2015 року та інтернет-конференції „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку”, 16-20 березня 2015 року.

В інституті працює Наукова школа професора Н. А. Тарасенкової, яка склалась наприкінці 90-х років і відома науковій громадськості України, Росії, Білорусі, Прибалтики, Болгарії. На базі наукової школи започатковано проведення Всеукраїнської, а згодом Міжнародної, науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти».

Під керівництвом Тарасенкової Н. А. захищено 1 докторську дисертацію та 10 кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика). Школа здійснює дослідження актуальних проблем математичної освіти. За результатами досліджень опубліковано ряд наукових праць у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. Серед них 2 монографії, понад 40 навчальних посібників для загальноосвітньої та вищої школи, понад 10 шкільних підручників з геометрії, деякі з них перекладені російською, угорською, молдовською, кримськотатарською та іншими мовами.

Інститут має багаторічні міжнародні зв’язки у науковій сфері. Свідченням цього є наукові конференції з проблем дифузії та фазових перетворень, що регулярно проводяться науковою школою професора Гусака А.М. Такі конференції були організовані у 1993, 1995 роках (для країн СНД), у 1998, 2001, 2004, 2007 роках (10-13 країн, 3 частини світу). Остання конференція проводилася в 2012 році.

Представники цієї наукової школи неодноразово відвідували закордонні наукові центри за запрошеннями західних колег (Франція (Гренобль, Париж, Марсель, Оссуа), Нідерланди (Ейндховен), Німеччина (Мюнстер, Галле, Геттінген, Берлін), США (Пітсбург, Лос-Анжелес), Угорщина, Польща (Закопане, Краків), Чехія (Брно), Росія (Москва, Дубна, Санкт-Петербург)).

ННІ фізики, математики та КІС проводить активну роботу із залучення студентської молоді до наукових досліджень. Щороку студенти нашого інститут стають стипендіатами програми "Завтра.ua", переможцями олімпіад різних рівнів.