Постійнодіючі семінари

Студентський науково-практичний гурток «ЕЛЕКТРОНІКА ТА АВТОМАТИКА»