Персональний склад

Король Ярослав Дмитрович

 • Кафедра:  фізики
 • Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
 • Учене звання:  доцент
 • Посада:  доцент
 • Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Адреса:  бульв. Шевченка, 79, к. 117
 • Галузь наукової роботи:  експериментальні дослiдження дифузійних процесів і фазових трансформацій у сплавах, визначення фізико-хімічних параметрів, складу, структурного стану металів, сплавів та інших об’єктів конденсованих систем.
 • Наукові інтереси:  рентгенівська дифрактометрія; скануюча електронна мікроскопія, рентгеноспектральний аналіз, електростимульована дифузія у евтектичних системах; фазові перетворення під впливом пластичної деформації.
 • Наукова біографія:  1978-1987 р. Черкаський державний педагогічний інститут, інженер кафедри фізики. 1987-1989 р. Інститут металофізики АН УРСР, стажер-дослідник. 1989-1991 р. Черкаський державний педагогічний інститут, асистент кафедри фізик 1991-1993 р. Інститут металофізики АН УРСР, аспірант. 1993- 2005 р Інноваційна діяльність у недержавних науково-виробничих структурах. 2005-2006 р. Черкаський національний університет ім.. Б.Хмельницького, ст. науковий співробітник кафедри теоретичної фізики. 2006 р. захищена дисертаційна робота «Умови формування структур з ближнім порядком у розташуванні дефектів пакування в кобальтових сплавах з елементами заміщення», спеціалізована вчена рада Інститут металофізики АН УРСР. 2006 р. і дотепер - завідувач навчально наукового центру фізико-хімічних експериментальних досліджень Черкаського національного університету ім.. Б.Хмельницького. З 2007 р. – викладацька діяльність на посаді доцента кафедри органічної хімії ЧНУ, з 2009 р. – доцента кафедри фізики університету.
 • Публікації: 

  1. Татарчук Є.В., Король Я.Д. Гомогенізація бінарної порошкової системи Co-Ni. // Вісник Черкаського національного університету. − 2008. − Випуск 141. − Серія “Фізико-математичні науки”. − С. 113-116.


  2. Король Я.Д. Особливості формування та розпаду розпаду пересичених сплавів Pb-Sn / Вісник Черкаського національного університету. − 2010. − Випуск 185. − Серія “Фізико-математичні науки”. − С. 47-52.


  3. O.M.Lavrynenko, Ya.D. Korol, S.V. Netreba, V.A. Prokopenko Кinetic regularity of the formation of Fe (II)–Fe (III) LDH structures (green rust) on the steel surface in presence of the FeSO4 and Fe2(SO4)3 water solution/ Хімія, фізика та технологія поверхні». 2010. Т. 1. № 3. С. 338–342


  4. Галаган Р.Л., Шишкіна С.М., Король Я.Д Патент 95192, Україна. МПК11 В22F 9/16. Наноструктуровані поліметалічні композити на основі паладію з перехідними металами та спосіб одержання таких композитів/ Бюл. № 13., 11.07.2011


  5. O.M.Lavrynenko, S.V. Netreba, V.A. Prokopenko, Ya.D. Korol The influence of the pH value and the cation composition of dispersion medium on the formation of iron-oxygen structures on steel surface/ Хімія, фізика та технологія поверхні. -2011. - Т.2., № 1. - С. 93–100.


  6. Перекос А. Є., Король Я. Д. О влиянии магнитного поля на кинетику растворообразования в порошковой смеси 50%Cu+50%Ni // Металлофизика и новейшие технологии. – №10. – 2008.


  7. Бойко В. І., Король Я. Д., Шафорост Ю. А. Утилізація забруднених маточних розчинів виробництва капролактаму на ВАТ «Азот» // Тернопільський національний педагогічнийй університет імені В. Гнатюка, Наукові записки. Серія: Хімія. – Випуск 15. – 2009. – с.45-50.


  8. Король Я. Д., Нікітенко Р. M. Деформаційно стимульований розпад пересичених сплавів Pb-Sn // Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки». – Випуск 171. – 2009. – C.77–81.


  9. Билан А. В., Осипенко В. И., Ступак Д. О., Король Я. Д. Особенности формирования микрогеометрии и физических свойств поверхностных слоев стали при электроэрозионной вырезной обработке и последовательной электроэрозионной и электрохимической обработке проволочным электродом // Научно-теоретический и практический журнал «ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ», ISSN 1561-6908, Республика Казахстан. – №12 (48). – 2012. – C.27–34.


  10. Шафорост Ю. А., Мірошніченко К. А., Герасимюк І. О., Король Я. Д. Вплив умов синтезу високотемпературних надпровідних матеріалів складу RBa2Cu3Oy (де R – Y, Nd, Sm, Gd, Dy, Ho) на значення кисневого індексу // Вісник ЧНУ Серія “Хімічні науки”. – №14(227). – 2012. – C.11–16.


  11. Галаган Р. Л., Шишкіна С. М., Король Я. Д, Мінаєв Б. П. Спосіб одержання наночастинок золота стабілізованих синтетичними гуматами // Патент 67022, Україна. МПК7 В82В 3/00. Бюл. № 2., 25.01.2012


  12. Zaporozhets T. V., Gusak A. M., Korol Ya. D.and Ustinov A. I. Inverse problem for SHS multilayer nanofoils: prediction of process parameters for single-stage SHS reaction // International Journal of Self-Propagating Hight-Temperature Synthesis. – Vol.22, No.4. – 2013. – P.222-231.


  13. Король Я. Д, Сторожук H. В. Кристалічні особливості напилених шарів важких металів // Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки». – 2014. – Вип. 16(309). – С. 39–48.


  14. Литвин В. А., Митник М. О., Король Я. Д., Галаган Р. Л. Дифрактометричне дослідження структурних особливостей наночастинок заліза та кобальту у складі метал-карбонових нанокомпозитів // Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки. – 2014. – № 14. Вип.307. – С. 87-91.


  15. Литвин В. А., Король Я. Д., Шепетун Л. П., Галаган Р. Л., Яремов П. С., Ільїн В. Г. Піроліз синтетичного кобальт(ІІ) фульвату як спосіб одержання кобальт-карбонового нанокомпозиту та виділення і характеризація його графітоподібної фази // Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки. – 2014. – № 14. Вип.307. – С. 56-63.


  16. Ustinov A. I., Kuzmenko D. N., Kravchuk M. V. and Korol Ya. D. Initiation of thermal explosion in Ti/Al nanofoils // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. – Vol. 24, No. 2. – 2015. – P. 73–78.


  17. Литвин В. А., Галаган Р. Л., Король Я. Д. Спосіб отримання нікель-карбонового нанокомпозиту // Патент 109666 , Україна. МПК (2015.01) B82Y 30/00 Бюл.№ 18., 25.09.2015.