Персональний склад

Кулик Людмила Олександрівна

 • Кафедра:  фізики
 • Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук
 • Учене звання:  доцент
 • Посада:  доцент
 • Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Телефон:  37-12-20
 • Адреса:  бульв. Шевченка, 79, к. 270
 • Галузь наукової роботи:  методика навчання фізики у середніх та вищих навчальних закладах освіти.
 • Наукові інтереси:  проблеми розвитку творчих здібностей студентів та учнів у процесі навчання фізики.
 • Наукова біографія:  1987р. – закінчила Черкаський педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель фізики і математики». 2001-2004р.р. – навчання в аспірантурі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 13.00.02 – методика навчання (фізика). 2010р. – захист дисертації на тему: «Фізичні задачі як засіб розвитку дивергентного мислення студентів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 2011р – переведена на посаду доцента кафедри фізики, де і працює по цей час. 2013 – присуджено звання доцента кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
 • Дисципліни:  «Механіка», «Молекулярна фізика», «Шкільний курс фізики та методика його викладання»
 • Публікації: 

  1. Кулик Л.О. Розвиток творчих здібностей студентів засобами фізичних задач //Фізика та астрономія в школі. – 2003 . – №6. – С. 32 – 36.


  2. Кулик Л.О. Експериментальні задачі в лабораторному практикумі з механіки. Методичні рекомендації для викладачів та вчителів фізики. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2007. – 44 с.


  3. Богатирьов О.І., Кулик Л.О., Соловйов О.М. Самостійна робота студентів із загального курсу фізики. Методичний посібник для студентів фізичних спеціальностей. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 200 с.


  4. Богатирьов О.І., Кулик Л.О., Ткаченко А.В., Христенко Т.М. Таблиці основних фізичних величин. Посібник-довідник для студентів та викладачів фізичних та загальноінженерних спеціальностей, 2007. – 292с.


  5. Кулик Л. О., Благодаренко Л. Ю. Розвиток дивергентного мислення майбутніх вчителів фізики в процесі складання ними фізичних задач. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 57. – Частина 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 304–307.


  6. Кулик Л.О. Організація і проведення комплексного державного екзамену з «Фізики та методики її викладання» для бакалаврів напряму підготовки 6.040203 Фізика / Л.О.Кулик, А.В. Ткаченко //Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – С. 96-98.


  7. Кулик Л.О. Механіка: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040203 Фізика класичних і педагогічних університетів / Л.О. Кулик, А.В. Ткаченко, О.І. Богатирьов. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 84 с.


  8. 4. Atamanchuk P. Didactic Features of Modeling Professional Competence of the Physics Education Students / P. Atamanchuk, O. Nikolaev, A. Tkachenko, L. Kulyk // American Journal of Educational Research. – 2014. – Vol. 2, no. 12B (2014): PP. 28-32. – Special issue «Ensuring the quality of higher education».