Персональний склад

Тарасенкова Ніна Анатоліївна

 • Кафедра:  математики та методики навчання математики
 • Науковий ступінь:  доктор педагогічних наук
 • Учене звання:  професор
 • Посада:  професор, завідувач кафедри
 • Телефон:  36-03-21
 • Галузь наукової роботи:  Теорія та методика навчання математики
 • Наукові інтереси:  Розробка змісту навчання математики в ЗНЗ; створення підручників з математики для основної і старшої школи та дидактичного супроводу до них. Підготовка майбутнього вчителя математики. Розробка навчально-методичного забезпечення дисциплін фундаментальної і професійної підготовки студентів спеціальності «Математика».
 • Наукова біографія:  з 1985 р. – працює на постійній роботі в ЧНУ; 1991 р. – кандидат педагогічних наук; 1995 р. – звання доцент; 2004 р. – доктор педагогічних наук; 2005 р. – звання професор. Під керівництвом Тарасенкової Н. А. захищено 3 докторські дисертації та 12 кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика).
 • Публікації: 

  1. Підручники «Математика» (5 клас, 6 клас, 10 клас), «Геометрія» (7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас), «Алгебра» (7 клас) та дидактичний супровід до них – понад 50 посібників (у співавторстві).


  2. Математика. Інформатика, 5-9 кл. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти) / Автори: Тарасенкова Н. А. та ін. – К. : Видавничий дім "Освіта", 2013. – 96 с. Гриф МОН “Затверджено”.


  3. Математика. Програма для 8 – 9 класів з поглибленим вивченням математики / Тарасенкова Н. А. та ін. – К., 2013. – 39 с. : [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869497/ Гриф МОН “Затверджено”.


  4. Тарасенкова Н. А. Використання знаково-символічних засобів у навчанні математики : [монографія] / Н. А. Тарасенкова. – Черкаси : «Відлуння-Плюс», 2002. – 400 с.


  5. Кузьмінський А. І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики : [монографія] / А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 320 с.


  6. Тарасенкова Н. А. Організація навчально-виховного процесу в багатопрофільній школі : [монографія] / Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко, І. В. Лов’янова, А. Й. Жгир, Б. Й. Окунєв та ін. – Черкаси : [б. в.], 2013. – 272 с.


  7. Тарасенкова Н. А. Структура геометричної підготовки студентів математичних спеціальностей університетів України / Н. А. Тарасенкова, О. М. Коломієць // Zeszyty Naukove WSHE. – Tom XXXIV. – Nauki Pedagogiczne. – Wloclavek, 2012. – С. 205-212.


  8. Тарасенкова Н. А. Особливості організації навчання курсу «Математика» майбутніх учителів початкових класів / Н. А. Тарасенкова, О. А. Коваленко // Вісник Черкаського університету : [№ 36 (249) : серія “Педагогічні науки” / відп. ред. Н. А. Тарасенкова]. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмель¬ницького, 2012. – С. 114-120.


  9. Tarasenkova N. The quality of mathematical education in the context of Semiotics / N. Tarasenkova // American Journal of Educational Research. – 2013. – 1, no. 11 (2013): 464-471. – Special issue «Ensuring the quality of higher education» : [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://pubs.sciepub.com/education/1/11/2/index.html doi: 10.12691/education-1-11-2.


  10. Tarasenkova N. Determination of students’ beliefs as one of the aspects of competence oriented system of mathematics teachers’ methodical preparation / N. Tarasenkova, I. Akulenko // American Journal of Educational Research. – 2013. – 1, no. 11 (2013): 477-483. – Special issue «Ensuring the quality of higher education» : [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://pubs.sciepub.com/education/1/11/4/index.html doi: 10.12691/education-1-11-4.


  11. Tarasenkova N. Peculiar Properties of Mathematics Teacher Training in Ukraine / N. Tarasenkova, O. Chashechnikova, I. Bogatyreva // American Journal of Educational Research. – 2013. – 1, no. 11 (2013): 490-495. – Special issue «Ensuring the quality of higher education» : [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://pubs.sciepub.com/education/1/11/6/index.html doi: 10.12691/education-1-11-6


  12. Тарасенкова Н. А. Концептуальні засади розробки підручників з математики для 5 – 6 класів / Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. П. Бочко, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк // Science and education a new dimension. – Vol. 2 (Marhc, 2013). – Budapest: SCASPEE, 2013. – P. 34-38.


  13. Тарасенкова Н. А. Особенности кодирования геометрических понятий / Н. А. Тарасенкова // Science and education a new dimension. – Vol. 5. – Budapest: SCASPEE, 2013. – P. 7-11.


  14. Тарасенкова Н. А. Основи порівняльної педагогіки у дослідженні шкільної математичної освіти різних країн / Н. А. Тарасенкова, З. О. Сердюк // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2013. – Вип. 40. – С. 55–59.


  15. Tarasenkova N. Peculiar Features of Verbal Formulations in School Mathematics / N. Tarasenkova // Global Journal of Human-Social science : G : Linguistics & Education. – Vol. 14. – Issue 3. – Version 1.0. – Global Journals Inc. (USA), 2014. – Р. 61-67.


  16. Tarasenkova N. Specifications of the University Course "Methods of Teaching Mathematics in Higher Education Institutions" / N. Tarasenkova // American Journal of Educational Research. – 2014. – 2, no. 12 (В). – Special issue «Ensuring the quality of higher education» : [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://pubs.sciepub.com/education/1/11/2/index.html


  17. Tarasenkova N. The Problem of Forming and Developing Students’ Logical Thinking in the Context of Subject Specialization in Secondary School / N. Tarasenkova, I. Akulenko // American Journal of Educational Research. – 2014. – 2, no. 12 (В). – Special issue «Ensuring the quality of higher education» : [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://pubs.sciepub.com/education/1/11/4/index.html


  18. Tarasenkova N. Investigating the School Teacher’s Preparation in Mathematics Pedagogy in Ukraine / N. Tarasenkova, I. Akulenko // Universal Journal of Educational Research (USA) 3(2): 128-134, 2015 : DOI: 10.13189/ujer.2015.030209 : [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=2310


  19. Тарасенкова Н. А. Структура і зміст навчально-методичного комплекту з алгебри для 7 класу / Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк // Science and education a new dimension. – ІІІ (26), Issue: 50. – Budapest: SCASPEE, 2015. – P. 12-18.


  20. Тарасенкова Н. А. Діалог під час усного розв’язування задач на уроці геометрії / Н. А. Тарасенкова // Вісник Черкаського університету : [№ 8 (341) : серія “Педагогічні науки” / відп. ред. Н. А. Тарасенкова]. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмель¬ницького, 2015. – С. 43-49.

Інші статті в цій категорії: Босовський Микола Васильович »