Карта спеціальності

014 Середня освіта (Фізика)

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  014 Середня освіта (Фізика)
 • Освітня програма: 

  Фізика, інформатика

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  Бакалавр середньої освіти. Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 40 осіб

 • Державне замовлення: 

  у 2017 році: - 5 місць денної форми навчання

 • Вартість навчання: 

  денна форма навчання - 13000 грн./рік

 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта (на базі ЗНО), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
 • Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: 

  українська мова і література – 0,2 (мінімальний бал – 100); математика – 0,5 (мінімальний бал – 100);  фізика або іноземна мова – 0,2 (мінімальний бал – 100); атестат – 0,1

 • Конкурсний відбір:  для вступників за скороченим терміном навчання на 3 роки - співбесіда + фаховий іспит
 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича педагогічна практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, завершена навчальна програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист кваліфікаційної випускної роботи
 • Гарант освітньої програми: 

  ?

 • Кафедра: 

  Кафедра фізики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2019 році