Карта спеціальності

014 Середня освіта (Інформатика)

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  014 Середня освіта (Інформатика)
 • Освітня програма: 

  Інформатика

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  Бакалавр освіти (з предметної спеціалізації «Інформатика»). Учитель інформатики. Фахівець з інформаційних технологій

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 40 осіб

 • Державне замовлення: 

  у 2020 році:

  - 2 місця денної форми навчання;

  - 4 місця денної форми навчання (за скороченим терміном навчання на 2 роки)

 • Вартість навчання: 

  - денна форма навчання - 16000 грн./рік 

 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 120 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 2 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта (на базі ЗНО), споріднена спеціальність коледжу (за скороченим терміном навчання на 2 роки), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
 • Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: 

  українська мова – 0,28 (мінімальний бал – 100);

  математика – 0,34 (мінімальний бал – 100);

  історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія – 0,28 (мінімальний бал – 100);

  атестат – 0,1

 • Споріднені спеціальності коледжів для вступу за скороченим терміном навчання на 2 роки: 

   

  5.01010201 Початкова освіта

  013 Початкова освіта

  5.01010301 Технологічна освіта

  014.10 Середня освіта (Трудове навчання і технології)

  5.05010102 Обслуговування систем баз даних і знань

  122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

  5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем

  123 Комп’ютерна інженерія

  5.05010301 Розробка програмного забезпечення

  121 Інженерія програмного забезпечення

 • Конкурсний відбір:  для вступників за скороченим терміном навчання на 2 роки (на небюджетні місця) - сертифікат ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0,25), сертифікат ЗНО з математики або історії України, або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії (0,25) + фаховий іспит (0,5), для вступників за скороченим терміном навчання на 2 роки (на бюджетні місця) - сертифікат ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0,25), сертифікат ЗНО з математики або (0,25) + фаховий іспит (0,5), для вступників за скороченим терміном навчання на 3 роки (на бюджетні місця) - сертифікат ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0,25), сертифікат ЗНО з математики або (0,25) + фаховий іспит (0,5), для вступників за скороченим терміном навчання на 3 роки (на небюджетні місця) - сертифікат ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0,25), сертифікат ЗНО з математики або історії України, або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії (0,25) + фаховий іспит (0,5)
 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича педагогічна практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, виконана освітня програма обсягом 120 кредитів (за скороченим терміном навчання на 2 роки), виконана освітня програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен)
 • Працевлаштування: 

  Загальноосвітні навчальні заклади

  Навчальні заклади професійно-технічної освіти

  IT-підприємства

 • Гарант освітньої програми: 

  к.п.н. Гришко Людмила Веніамінівна

 • Кафедра: 

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2021 році