Карта спеціальності

104 Фізика та астрономія

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  104 Фізика та астрономія
 • Шифр і галузь знань:  10 Природничі науки
 • Кваліфікація: 

  Бакалавр фізики та астрономії. Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки. Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - ? осіб;

 • Державне замовлення: 

  у 2017 році:

  - 1 місце денної форми навчання

 • Вартість навчання: 

  денна форма навчання - 11500 грн./рік

 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта (на базі ЗНО), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
 • Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: 

  українська мова і література – 0,2 (мінімальний бал – 100); фізика – 0,2 (мінімальний бал – 100);  математика або іноземна мова – 0,45 (мінімальний бал – 100); атестат – 0,1; підготовчі курси університету – 0,05

 • Конкурсний відбір:  для вступників за скороченим терміном навчання на 3 роки - співбесіда + фаховий іспит
 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича фахова практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, завершена навчальна програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист кваліфікаційної випускної роботи
 • Гарант освітньої програми: 

  ?

 • Кафедра: 

  Кафедра фізики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2019 році