Карта спеціальності

104 Фізика та астрономія

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  104 Фізика та астрономія
 • Шифр і галузь знань:  10 Природничі науки
 • Кваліфікація: 

  Бакалавр з фізики та астрономії. Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки.

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки
 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Для конкурсного відбору на основі ПЗСО в 2023 р. :

  1. За наявності результатів НМТ вступнику нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,3; Математика – 0,5; Історія України – 0,2 / Іноземна мова - 0,3 / Біологія - 0,25 / Фізика - 0,5 / Хімія - 0,4. 
  2. За наявності трьох сертифікатів ЗНО нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,3; математика – 0,4; історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія – 0,2. 

   Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,00. Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.
   Для конкурсного відбору для навчання за контрактною формою використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів.

 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича фахова практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен)
 • Кафедра: 

  Кафедра фізики

 • Посилання:  Інформація для вступників