Карта спеціальності

011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  011 Освітні, педагогічні науки
 • Освітня програма: 

  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  Магістр освіти (Інформаційно-комунікаційні технології). Професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу. Фахівець з оцінювання якості освіти. Викладач закладу вищої освіти (інформатичні дисципліни)

 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  1,5 року
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 20 осіб;

  заочна форма навчання - 10 осіб

 • Державне замовлення: 

  у 2018 році:

  - 3 місць денної форми навчання;

  - 2 місць денної форми навчання (за скороченим терміном навчання на 2 роки)

 • Вартість навчання: 

  - денна форма навчання 16000 грн./рік;

  - заочна форма навчання 11200 грн./рік

 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
 • Конкурсний відбір:  для вступників з інших спеціальностей - співбесіда з профпридатності + фаховий іспит + іспит з іноземної мови + середній бал додатка до диплома
 • Загальний профіль програми:  магістри протягом 1,5 року навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича практика в освітніх центрах тестування, Виробнича викладацька практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист магістерської випускної роботи
 • Працевлаштування: 
  • - вчитель навчального закладу загальної середньої освіти;
  • - викладач вищого навчального закладу (університету, академії, інституту, коледжу, технікуму);
  • - завідувач навчальної лабораторії; молодшого наукового співробітника;
  • - керівник, заступник керівника, керівника підрозділу вищого навчального закладу (коледжу), закладу перепідготовки педагогічних кадрів, середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу всіх типів;
  • - заступник керівника науково-дослідної установи.
 • Гарант освітньої програми: 

  д.п.н., доцент Бодненко Тетяна Василівна

 • Кафедра: 

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2019 році