Карта спеціальності

104 Фізика та астрономія

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  104 Фізика та астрономія
 • Шифр і галузь знань:  10 Природничі науки
 • Кваліфікація: 

  Магістр фізики та астрономії. 104 Фізика та астрономія. Молодший науковий співробітник. Викладач фізики

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  1,5 року
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - ? осіб

 • Державне замовлення: 

  у 2017 році:

  - 2 місця денної форми навчання

 • Вартість навчання: 

  денна форма навчання - 14900 грн./рік

 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
 • Конкурсний відбір:  фаховий іспит + іспит з іноземної мови + середній бал додатка до диплома, для вступників з інших спеціальностей - співбесіда з профпридатності + фаховий іспит + іспит з іноземної мови + середній бал додатка до диплома
 • Загальний профіль програми:  магістри протягом 1,5 року навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича викладацька практика, Виробнича науково-дослідна практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист магістерської випускної роботи
 • Гарант освітньої програми: 

  ?

 • Кафедра: 

  Кафедра фізики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2019 році