Персональний склад

Сердюк Зоя Олексіївна

 • Кафедра:  математики та методики навчання математики
 • Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук
 • Учене звання:  доцент
 • Посада:  доцент
 • Телефон:  36-03-21
 • Адреса:  бульв. Шевченка, 79 ауд. 266
 • Галузь наукової роботи:  Теорія та методика навчання математики
 • Наукові інтереси:  Математичний аналіз; олімпіадні задачі; методика навчання математики в профільній школі.
 • Наукова біографія:  з 2001 р. – на постійній основі в ЧНУ; 2011 р. – кандидат педагогічних наук; на посаді доцента.
 • Публікації: 

  1. Підручники «Математика» (5 клас, 6 клас, 10 клас), «Геометрія» (7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас), «Алгебра» (7 клас) та дидактичний супровід до них – понад 50 посібників (у співавторстві).


  2. Сердюк З. О. Деякі геометричні місця точок, пов’язані з арифметичними операціями над відстанями / З. О. Сердюк, О. Г. Демченко // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – Випуск 201, частина I. – С. 104–107.


  3. Сердюк З. О. Аналіз структури підручників з математики для 5 класу деяких слов’янських країн /З. О. Сердюк // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Vol. 3, 2013. – Budapest: SPOM, 2013. – P. 136–142.


  4. Сердюк З. А. Некоторые аспекты изучения математики в классах общественно-гуманитарного направления / З. А. Сердюк // Весці БДПУ. Серыя 3. № 4 (78), 2013. – С. 29-34.


  5. Serdyuk Z. The System of School Mathematical Education in Ukraine / Z. Serdyuk, А. Tkachenko // American Journal of Educational Research. – 2013. – 1 no. 11 (2013): PP. 561-565. – Special issue «Ensuring the quality of higher education».


  6. Сердюк З. О. Норми оцінювання навчальних досягнень школярів з математики у східнослов’янських країнах / З. О. Сердюк // // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – Випуск № 17 (270). – С. 92–99.


  7. Сердюк З. О. Аналіз стану шкільної математичної освіти в Білорусі та Україні (кінець XX – початок XXI ст.) / З. О. Сердюк // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – Випуск № 8 (301). – С. 116–125.


  8. Сердюк З. О. Оцінювання базового рівня математичної освіти в Польщі та Росії / З. О. Сердюк // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – Випуск № 26 (319). – С. 128–135.


  9. Сердюк З. О. Порівняльний аналіз змістових ліній курсу геометрії основної школи в Україні та гімназій в Польщі /З. О. Сердюк // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Vol. III (22), Issue 45, 2015. – Budapest: SPOM, 2015. – P. 50–54.


  10. Сердюк З. О. Реалізація компетентнісного підходу під час вивчення курсу математичного аналізу в ВНЗ / З. О. Сердюк // Вісник Черкаського університету, Випуск № 8 (341) : серія «Педагогічні науки». – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмель-ницького, 2015. – С. 101-106.

Інші статті в цій категорії: « Третяк Микола Васильович