Персональний склад

Третяк Микола Васильович

 • Кафедра:  математики та методики навчання математики
 • Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук
 • Учене звання:  доцент
 • Посада:  доцент
 • Телефон:  36-03-21
 • Адреса:  бульв. Шевченка, 79 ауд. 266
 • Галузь наукової роботи:  Теорія та методика навчання математики
 • Наукові інтереси:  Формування математичної культури студентів у процесі вивчення теорії міри і інтеграла; розробка навчально-методичного забезпечення дисциплін фундаментальної і професійної підготовки студентів спеціальності «Математика».
 • Наукова біографія:  з 1978 р. – на постійній основі в ЧНУ; з 1994 р. – старший викладач; 2014 р. - кандидат педагогічних наук
 • Дисципліни:  «Теорія міри та інтеграла», «Функціональний аналіз», «Теорія ймовірностей», «Математична статистика та випадкові процеси».
 • Публікації: 

  1. Третяк М. В. Збірник задач з функціонального аналізу : навч.-метод. посіб. для студ. / М. В. Третяк. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 80 с.


  2. Третяк М. В. Теорія міри і інтеграла : навч.-метод. посіб. для студ. / М. В. Третяк. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 88 с.


  3. Третяк М. В. Формування функціонального мислення учнів 9 класу на геометричному матеріалі / М. В. Третяк, Н. П. Третяк // 8-ма Міжнародна конференція з геометрії, топології та викладання геометрії (Черкаси, 9-15 вересня 2013 року). – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – С. 64 65.


  4. Босовський М. В. Вивчення розбіжних послідовностей у курсі математичного аналізу / М. В. Босовський, О. П. Бочко, М. В. Третяк / Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. – ІІ (14), Issue: 27. – Budapest, 2014. – С. 30–32


  5. Третяк М. В. Методичні концепції вивчення теорії міри і інтеграла в університетах України / М. В. Третяк // Проблеми математичної освіти (ПМО – 2015) : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Черкаси, 4-5 червня 2015 р.). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – С. 147-148.