Романенко Тетяна Василівна

Романенко Тетяна Василівна

 • Науковий ступінь:  доктор педагогічних наук
 • Учене звання:  доцент
 • Посада:  Заступник директора з виховної роботи
 • Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Адреса:  Бульв. Шевченка, 79, к. 280
 • Галузь наукової роботи:  оцінювання якості освіти; теорія та методика навчання фізики, технічних дисциплін; теорія і методика професійної освіти
 • Наукові інтереси:  дослідження розвитку тестових технологій та моніторингу якості освіти, застосування ІКТ в освітній процес ЗВО, формування професійної компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних систем; професійна підготовка майбутніх вчителів фізики, математики, інформатики
 • Наукова біографія:  2001-2005 рр. - навчання в аспірантурі Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, 2010 р. - захист дисертації «Комплексне використання наочних засобів навчання фізики учнів старшої школи» на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; 2017 р. – захист дисертації «Теоретико-методичні засади навчання дисциплін з автоматизації виробництва майбутніх фахівців комп’ютерних систем» на здобуття наукового ступеню доктора педагогічних наук за спеціальностями: теорія та методика навчання (технічні дисципліни); теорія і методика професійної освіти
 • Публікації: 

  Навчальні посібники

  1. Бодненко Т.В. “Курс лекцій з механіки” для майбутніх інженерів із комп’ютерних систем / Т.В. Бодненко // Навчально-методичний посібник. - Черкаси: Друк ФОП Белінська О.Б., 2014. – 72 с.


  2. Бодненко Т.В., Сергієнко В.П., Юстик І.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни “Вибір і експлуатація систем керування автоматизованим виробництвом” для майбутніх інженерів із комп’ютерних систем / Т.В. Бодненко, В.П. Сергієнко, І.В. Юстик // Навчально-методичний посібник. - Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2014. – 196 с.


  3. Бодненко Т.В., Харченко О.В. Навчально-методичний посібник з фізики розділ «Оптика» для студентів / Т.В. Бодненко, О.В. Харченко // Навчально-методичний посібник. - Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015. – 124 с.


  4. Бодненко Т.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Автоматизовані системи контролю» для майбутній інженерів із комп’ютерних систем / Т.В. Бодненко – Черкаси: Видавництво «ІнтролігаТОП», 2016. – 80 с.


  5. Бодненко Т.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем» для майбутніх фахівців комп’ютерних систем / Т.В Бодненко // Черкаси: Видавництво «ФОП Белінська О.Б.», 2016, – 136 с.  Монографії

  1. Бодненко Т.В. Професійно-орієнтоване навчання технічних дисциплін майбутніх фахівців комп’ютерних систем : монографія / Т.В. Бодненко. – Черкаси: Вид. «ІнтролігаТОП», 2016. – 372 с. : іл.


  2. Kulyk L., Serdiuk Z., Bodnenko T. Competence Approach to Mathematics Teaching and Solving Physical Problems Graphically // Current issues in ensuring the quality of mathematical education: monograph; Eds. prof. N. Tarasenkova, L. Kyba. – Budapest : SCASPEE, 2019. – P. 25-38.


  3. Романенко Т.В., Русіна Н.Г., Ткаченко А.В. Ефективна підготовка майбутніх фахівців засобами інформаційно-комунікаційних технологій. // Інновації та варіативність: сучасні тренди вищої освіти: монографія; Ред. Г. В. Луценко, В. Г. Гриценко, Т. В. Романенко. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2019. – С. 150-168.  Наукові праці у фахових виданнях іноземних держав, включених до міжнародних наукометричних баз

  1. Бодненко Т.В. Проблемы образовательных измерений в высшей школе / Т.В. Бодненко, О.Н. Гриценко // Sciense end Edycation a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(10), Issue: 20, 2014. – С.55-57.


  2. Бодненко Т.В. Оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах / Т.В. Бодненко, Н.Г. Русіна // Sciense end Edycation a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІII(20), Issue: 40, 2015. – С.21-23.


  3. Bodnenko T. Learning technical subjects of future specialists of computer systems using open source technology/ Т. Bodnenko // Intelectual archiv. Volume 5. Number 6. November / December 2016. – S. 38-44.


  4. Bodnenko T.V. Adaptive technology of discipline learning of production automation future specialists computer systems / T.V. Bodnenko // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 4(8). – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności. 2016. – C. 69-73.


  5.Bodnenko T. Creating objects in the system of automated design compass / Európska veda, Vedecký časopis – № 4. Ročník II. – Podhájska: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania. Slovakia. 2018. – S. 190-193.  Статті

  1. Бодненко Т.В., Дідук В.А. Використання інноваційних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців комп'ютерних систем / Наукові записки. - Випуск 11. - Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. - Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017 – С. 9-15 с.


  2. Дідук В. А., Бодненко Т. В. Інформаційна модель діяльності автоматичного складу несипучих матеріалів / Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ред. кол. : М. Т. Фісун (голова) [та ін.]. – Миколаїв, 2017. – Т. 308. Вип. 296. С. 67-72. (Комп’ютерні технології).


  3. Гладка Л.І., Бодненко Т.В. Нові підходи навчання програмуванню у вищих навчальних закладах / Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В.Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 169 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 44-49.


  4. Дідук В.А., Бодненко Т.В. Використання сучасних програмних засобів для моделювання роботи систем промислової автоматики у процесі підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 169 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 50-55.


  5. Бодненко Т.В., Русіна Н.Г., Висоцький О.С. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційних технологій / Вісник Черкаського національного університету. – Серія: Педагогічні науки. – № 7. 2018. – С. 96-103.


  6. Бодненко Т. В., Власенко В. М. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для професійної підготовки вчителя інформатики / Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 173. Ч. 2. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 37-42.


  7. Бодненко Т.В., Ткаченко А.В., Кулик Л.О. Дистанційний курс «Методика навчання інформатики» як складник системи комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутніх учителів / Вісник Черкаського національного університету. – Серія: Педагогічні науки. – № 16. 2018. – С. 90-98.


  8. Кулик Л. О., Ткаченко А. В., Бодненко Т. В. Реалізація компетентнісного підходу у фаховій підготовці майбутніх викладачів фізики / Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 179. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 98-104.


  9. Ткаченко А., Кулик Л., Бодненко Т. Компетентнісний підхід до вивчення студентами фізики з використанням комп’ютерного моделювання/ Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки / Серія: Педагогічні науки. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 370-377.


  10.Романенко Т. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики та фізики засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Наукові записки / Серія: Педагогічні науки. – Вип. 185. – Кропивницький, 2020. – С. 47-51.  Тези та матеріали доповідей

  1. Романенко Т. В., Русіна Н. Г. Практика впровадження віртуальної дошки у процесі навчання студентів / Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2020. – С 167-168.


  2. Романенко Т. В., Русіна Н. Г. Застосування візуальних технічних засобів у процесі електронного навчання / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернетконференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020), – С. 197-199.


  3. Романенко Т.В., Zaťko Jozef, VICEN Vlastimil Застосування змішаного навчання у професійній діяльності педагога / Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві : збірник матеріалів конференції / за заг. ред. проф. В. П. Сергієнка, В. М. Слабка. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – С. 359-361.


  4. Сергієнко В.П., Романенко Т.В., Власенко В.М. Застосування інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики та фізики / Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2020. - С. 249- 253.


  5. Ткаченко Анна, Романенко Тетяна, Манжара Владислав. Підготовка майбутніх вчителів до реалізації технології змішаного навчання в НУШ / Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 18-19 листопада 2019 р. / Відп. ред. М.І. Садовий. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 34-36.


  6. Романенко Т.В., Висоцький О.С. Особливості застосування GOOGLE CLASSROOM у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців ЗВО / Збірник наукових праць за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» 7–8 листопада 2019 рік – Тернопіль, Україна С. 81-83.


  7. Романенко Т. В., Ожиндович Л. М. Формування загальних компетентностей студентів зво засобами проектної діяльності / Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ», 16-17 листопада 2019 р., К.: Педагогічна думка, 2019. С. 145-148.


  8. Кулик Л.О., Ткаченко А.В., Бодненко Т.В. Удосконалення методичної підготовки майбутніх викладачів фізики у закладах вищої освіти / Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали XV (XXV) міжнародної науково-практичної конференції, м.Кропивницький, 17-18 травня 2019 року. / Відповідальний редактор: С.П. Величко – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. – С. 15-17.


  9. Ткаченко А.В., Кулик Л.О., Романенко Т.В., Христенко Т.М. Комп’ютерне моделювання як засіб формування предметних компетентностей з фізики студентів університетів / “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях” матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції/ Бердянськ, 19-20 вересня 2019. – С. 261-264.


  10. Бодненко Т.В., Русіна Н.Г. Створення 3D моделі в системі автоматизованого проектування / Сучасний рух науки: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29-30 березня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 13-17.


  11. Бодненко Т. В. Використання сервісу GOOGLE CLASSROOM у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики та фізики / Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019), м. Черкаси, 11–12 квітня 2019 р. – Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є.І., 2019. – С. 142-143. – С. 5-6.


  12. Бодненко Т.В., Ткаченко А.В., Баланюк В.В. Організація дистанційного навчання фізики студентів нефізичних спеціальностей у MOODLE / Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку / 11-17 березня 2019 року, – Черкаси. – С. 264-267.


  13. Гладка Л. І., Бодненко Т.В. Адаптація міжнародних стандартів навчання програмуванню у вищих навчальних закладах до національної системи освіти / Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP (09-10 листопада 2017 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир: Вид О.О.Євенок, 2017. – Вип. 5. – С. 43-48.


  14. Гладка Л.І., Бодненко Т.В. Формування змісту і методів навчання програмуванню спеціалістів ІТ галузей у вищому навчальному закладі / Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку // 13-19 березня 2017 року, м. Черкаси. – С. 302-306.


  15. Савченко В.І., Власенко В.М., Бодненко Т.В., Власенко В.М. Інноваційні підходи навчання студентів у процесі вивчення технічних дисциплін Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 13-19 березня 2017 року. – Черкаси, 2017. – С. 290-293.