Кафедра АКІТ

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Офіційний сайт: akit.cdu.edu.ua

У сучасних умовах розвитку суспільства для виробництва конкурентноздатної продукції робота будь-якого підприємства немислима без його цілісної автоматизації. Розв’язати цю задачу можна лише шляхом широкого впровадження комп’ютерно-інтегрованих систем управління технологічними процесами і автоматизованих систем управління підприємством на базі новітніх мікропроцесорних управляючих пристроїв.

Для створення та підтримки функціонування таких структур потрібні спеціалісти з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологічних та інформаційних систем.

З урахуванням цього на базі ННІ фізики, математики та КІС Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2003 році було розпочато підготовку спеціалістів зі спеціальності “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”.

Для належної підготовки майбутніх фахівців на випусковій кафедрі – автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (завідувач – доцент В.Г. Гриценко) була створена необхідна матеріально-технічна лабораторна база та підібраний висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

Кафедра готує фахівців для проектно-конструкторської, виробничо-управлінської, експериментально-дослідницької професійної діяльності.

Наукова діяльність кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій пов’язана з розробкою та впровадженням різних типів автоматизованих систем управління. Зокрема, працівниками кафедри проводяться наукові дослідження у галузі автоматизованого контролю та корекції знань. Було створено та впроваджено автоматизовану систему управління навчальним навантаженням. Також, активно проводиться робота орієнтована на проектування та виготовлення автоматизованих систем наукових досліджень на базі сучасної мікропроцесорної техніки.

Навчання за даним напрямком має виразну практичну спрямованість. Під керівництвом викладачів кафедри АКІТ студенти здобувають навички зі створення управляючих інформаційних систем різних рівнів складності.