Кафедра математики та МНМ

Кафедра математики та МНМ

Кафедра математики та методики навчання математики забезпечує викладання фундаментальних математичних та методичних дисциплін, проведення практичних занять як для спеціальностей Навчально-наукового інституту фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем (Математика, Прикладна математика, Фізика, АКІТ) так і для інших спеціальностей нашого університету. Із 2005 року очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Тарасенкова Н. А.

Наукова робота колективу кафедри математики та методики навчання математики здійснюється в рамках кафедральної тем «Проблеми математичної підготовки учнівської молоді у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах» (номер держреєстрації 0113U001691, керівник теми – д. пед. н., проф. Тарасенкова Н. А.) та індивідуальної теми «Умови стійкості та нестійкості механічних систем» (виконавець – доц. Лила Д. М.). Складовою кафедральної теми є проект «Теоретичне та методичне забезпечення якісної математичної освіти загальноосвітніх і вищих навчальних закладів в умовах євроінтеграції», що фінансується з державного бюджету України (номер держреєстрації  0115U000639, керівник теми – доц. Сердюк З. О.). Результати наукових досліджень постійно публікуються у вигляді статей, тез і матеріалів доповідей, підручників, навчально-методичних посібників.

Кафедра математики та методики навчання математики регулярно проводить міжнародну науково-методичну конференцію «Проблеми математичної освіти».

При кафедрі математики та МНМ діє аспірантура та докторантура з теорії та методики навчання математики (керівники: проф. Тарасенкова Н. А., доц. Богатирьова І. М., доц. Босовський М. В., доц. Коломієць О. М., доц. Сердюк З. О.).

Із 2005 року за ініціативи та під керівництвом проф. Тарасенкової Н. А. кафедрою математики та МНМ розпочато роботу Заочних математичних студій «Я і моя математика» для учнів 7-11 класів шкіл Черкаської області.

Сайт кафедри математики та МНМ: ПЕРЕЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ