174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка