Карта спеціальності

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • Освітня програма: 

  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 • Шифр і галузь знань:  15 Автоматизація та приладобудування
 • Кваліфікація: 

  Бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Фахівець з інформаційних технологій

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 50 осіб

 • Державне замовлення: 

  у 2020 році:

  - 13 місць денної форми навчання;

  - 5 місць денної форми навчання (за скороченим терміном навчання на 2 роки)

 • Вартість навчання: 

  денна форма навчання - 16500 грн./рік

 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 120 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 2 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта (на базі ЗНО), споріднена спеціальність коледжу (за скороченим терміном навчання на 2 роки), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
 • Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: 

  українська мова – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  математика – 0,5 (мінімальний бал – 100);

  історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  атестат – 0,1

 • Конкурсний відбір:  для вступників за скороченим терміном навчання на 2 роки (на небюджетні місця) - сертифікат ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0,25), сертифікат ЗНО з математики або історії України, або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії (0,25) + фаховий іспит (0,5), для вступників за скороченим терміном навчання на 2 роки (на бюджетні місця) - сертифікат ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0,25), сертифікат ЗНО з математики або (0,25) + фаховий іспит (0,5), для вступників за скороченим терміном навчання на 3 роки (на бюджетні місця) - сертифікат ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0,25), сертифікат ЗНО з математики або (0,25) + фаховий іспит (0,5), для вступників за скороченим терміном навчання на 3 роки (на небюджетні місця) - сертифікат ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт 0,25), сертифікат ЗНО з математики або історії України, або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії (0,25) + фаховий іспит (0,5)
 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича фахова практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, виконана освітня програма обсягом 120 кредитів (за скороченим терміном навчання на 2 роки), виконана освітня програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен)
 • Програмні результати навчання: 

  - розуміння принципів програмування, засобів сучасних мов програмування, основних структур даних;

  - знання теоретичних (логічних та арифметичних) основ побудови та архітектури, схемотехнічних основ сучасних комп’ютерів;

  - розуміння особливостей системного програмування, а також загальних принципів організації та функціонування операційних систем, володіння методами та засобами розробки елементів системних програм;

  - знання принципів, методів та засобів проектування, побудови та обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення;

  - розуміння сучасних технологій та інструментальних засобів розробки складних програмних систем;

  - вміння створювати системні програми різного призначення та їх окремі елементи, системне програмне забезпечення, проектувати, налаштовувати та експлуатувати ОС різного призначення, оптимізувати роботу окремих складових ОС;

  - вміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування, проектувати, створювати та експлуатувати глобальні, локальні, мобільні та інші комп’ютерні мережі;

  - вміння проектувати бази даних з різною структурною організацією та призначенням;

  - підготовленість до використання існуючих та розробки нових математичних методів, відповідних законів фізики, відповідних законів електроніки для вирішення задач, пов’язаних з проектуванням та використанням комп’ютерних системи та мереж;

  - здатність розробляти системні програми різного призначення та їх окремі елементи, проектувати бази даних

 • Працевлаштування: 
  Проектувальник інформаційних систем і комплексів
  Розробник програмного забезпечення
  Інженер із впровадження мікропроцесорних систем управління
  Інженер з організації керування виробництвом
  Адміністратор баз даних
  Керівник підрозділу комп’ютерних послуг
 • Гарант освітньої програми: 

  к.т.н. Дідук Віталій Андрійович

 • Кафедра: 

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2021 році